На головну

Логін:
Пароль:
Забули_пароль? Реєстрація
ТОВ "КрАЗ Лізинг"
Кошик
Пусто

Лізинг - це спосіб фінансування придбання активів, якому передує оперативна процедура затвердження угод, і який пропонує вигоди у вигляді грошових потоків.

За оперативним лізингом, український лізингодавець зобов'язаний обліковувати об'єкт лізингу у себе на балансі як основний засіб, утримувати його на праві власності та нараховувати амортизацію на цей об'єкт. Лізингоодержувач має право відносити на валові витрати суму лізингових платежів і зменшувати суму прибутку до сплати податку на прибуток підприємств.

За фінансовим лізингом, лізингодавець вважається власником об'єктом лізингу, а лізингоодержувач обліковує об'єкт лізингу на своєму балансі і має право нараховувати амортизацію на об'єкт для цілей сплати податку на прибуток підприємства. Лізингоодержувач має право відносити на витрати суму відсотків та комісійних платежів, сплачених у складі лізингових платежів. Передача об'єкта лізингу за договором фінансового лізингу вважається продажем такого об'єкта лізингодавцем лізингоодержувачу.

За договором фінансового лізингу лізингоодержувач матиме право нараховувати амортизацію на об'єкт лізингу протягом всього строку лізингового договору. За договором оперативного лізингу амортизацію на об'єкт лізингу нараховує лізингодавець.
        Амортизації в певному кварталі підлягають лише ті активи, які знаходяться на балансі платника податку на прибуток підприємства в перший день цього кварталу.
        Витрати на страхування (за винятком медичного і пенсійного страхування, а також інших обов'язкових видів страхування) не відносяться на витрати, якщо їх сума перевищує 5% від загальної суми валових витрат в податковому періоді довжиною один рік.
        Для цілей нарахування ПДВ, передача об'єкта лізингу за договором фінансового лізингу вважається поставкою товару. Після передачі об'єкта лізингу лізингоодержувачу лізингодавець зобов'язаний сплатити ПДВ на договірну вартість об'єкта лізингу, яка зазначена в договорі лізингу. Договірна вартість не може бути меншою за звичайну ціну об'єкта лізингу.

Фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, які виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу Лізингодавач зобов'язується придбати у власність майно в продавця (постачальника) відповідно до встановленого Лізингоотримувач специфікацією й умовами, а також передати його в користування Лізингоотримувачу на певний строк не менше одного року за встановлену оплату (лізингові платежі).

При фінансовому лізингу строк користування майном наближається на термін його експлуатації й амортизації (всієї або більшої частини вартості майна), а Лізингоотримувач практично повністю виплачує вартість предмета лізингу.

Вибір предмету лізингу і його постачальника здійснюється Лізингоотримувач.

Лізингодавець здійснює повне або часткове фінансування з повідомленням постачальника майна про передачу його у фінансовий лізинг.

Ризик випадкової втрати, псування майна переходить до Лізингоотримувачу з моменту передачі йому майна.

При фінансовому лізингу:

Лізингоотримувач:

  • зараховує об'єкт лізингу на свій баланс;
  • нараховує амортизацію;
  • одержує податковий кредит відразу на всю вартість об'єкта лізингу. Відсотки (винагорода) по фінансовому лізингу не обкладаються ПДВ і ставляться в повному обсязі на валові видатки;
  • не залучає додатковий позиковий капітал і в балансі підприємства - Лізингоотримувача підтримується оптимальне співвідношення власного й позикового капіталів;
  • одержує безкоштовну розстрочку на весь період лізингу по видатках, пов'язаним з обслуговуванням предмета лізингу.

                 - При оформленні договору лізингу не потрібно додаткового забезпечення.

                 - На предмет лізингу не може бути накладене стягнення третіх осіб.

                 - Предмет лізингу не може бути об'єктом податкової застави.

                 - Витрати по вдосконаленню предмету лізингу в сумі не більше 10% балансової вартості всіх груп основних фондів згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Лізингоотримувач має право в плані звітного періоду віднести на валові видатки.

                 - Обов'язкове страхування переданого майна.

                 - Оформляється один договір - фінансового лізингу (у випадку включення страхування в лізингові платежі).

Фінансовий лізинг - це реальна можливість для Лізингоотримувача:

                 - нарощувати обсяг виробництва за рахунок відновлення основних фондів вітчизняною й закордонною технікою, а також впровадження нових технологій;

                 - одержати у своє розпорядження надійний інструмент з формування й оптимізації грошових потоків і податкових відрахувань.

Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що припускає відповідно до договору лізингу (оренди) передачу орендареві майна, що попадає під визначення основного фонду відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, чим ті, які передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Після закінчення терміну дії договору оперативного лізингу Лізингоотримувач має можливість стати власником предмета лізингу, сплативши 15-20% його вартості.

Як правило, строк оперативного лізингу коротший, ніж нормативний термін служби предмета лізингу, а лізингові платежі не покривають повної вартості предмету лізингу.

Переваги оперативного лізингу для Лізингоотримувача:

Оперативний лізинг надає для Лізингоотримувача можливість позабалансового фінансування, забезпечує гнучке керування рухом грошових коштів, не ставить під погрозу існуючі кредитні відносини.

                 - На предмет лізингу не може бути накладене стягнення третіх осіб.

                 - Предмет лізингу не може бути об'єктом податкової застави.

При оперативному лізингу:

Лізингоотримувач відносить кожний лізинговий платіж (у тому числі авансовий) у повному обсязі (при оперативному лізингу легкових автомобілів на валові видатки ставиться 50% платежу) до складу своїх валових витрат на відміну від кредиту, що виплачується із прибутку, що залишається після оподатковування.

ПДВ у кожному платежі Лізингоотримувач відносить до складу податкового кредиту й зменшує свої зобов'язання по виплаті ПДВ у бюджет.

Платежі сформовані рівними частинами на весь період дії лізингового договору.

Якщо договір оперативного лізингу зобов'язує або дозволяє лізингоотримувачу вдосконалити предмет лізингу, то частина вартості вдосконалення, що перевищує 10% балансової вартості всіх груп основних фондів згідно п.8.8.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", включається (крім легкових автомобілів) у балансову вартість:

1) відповідної групи основних фондів;

2) спеціально створеної групи основних фондів.

Переваги для Лізингоотримувача:

 - нарощувати обсяг виробництва за рахунок відновлення основних фондів вітчизняною й закордонною технікою, а також впровадження нових технологій;

- одержати у своє розпорядження надійний інструмент по формуванню й оптимізації грошових потоків і податкових відрахувань.

 

 
Останні новини:
Про лізинг
Лізинг – це сучасний ефективний спосіб фінансування транспортних засобів. Суть його полягає у довгостроковій оренді автомобіля із правом викупу в кінці строку лізингу.