На головну

Логін:
Пароль:
Забули_пароль? Реєстрація
ТОВ "КрАЗ Лізинг"
Кошик
Пусто

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЗИНГ НЕРУХОМОСТІ

Основні умови лізингу нерухомості.

1. Загальні положення

1.1. Лізингоодержувачами нерухомого майна (в т.ч. будинків, їх частин, будинок з комплексом допоміжних споруд, підсобних приміщень, квартир, інших житлових та/або нежитлових приміщень) можуть бути фізичні особи, які:
- є повнолітніми та дієздатними громадянами України;
- досягли 18 років на момент подачі документів до фінансової установи - лізингової компанії. В разі, якщо протягом строку дії Лізингового договору Лізингоодержувач досягне пенсійного віку, встановленого чинним законодавством України, одночасно з укладенням Лізингового договору обов'язково укладається договір поруки за виконання Лізингових зобов'язань Лізингоодержувача з боку іншої платоспроможної фізичної особи - брата, сестри або повнолітніх дітей Лізингоодержувача, або чоловіка/дружини Лізингоодержувача, або брата, сестри, повнолітніх дітей чоловіка/дружини Лізингоодержувача, за умови, що вік такої платоспроможної фізичної особи на момент закінчення строку дії Лізингового договору не досягне пенсійного;
- мають постійне джерело доходів;
- постійно проживають або мають основне місце роботи в регіоні (місті, області) за місцем знаходження Лізингодавця, його філій та представництв.

1.2. Нерухоме майно може бути передане в лізинг за таких умов:
- надання лізингу здійснюється тільки Лізингоодержувачам, які за результатами оцінки фінансового стану на дату надання Лізингу віднесені до класу "А", "Б". Дозволяється надання Лізингу Лізингоодержувачу, віднесеного за результатами оцінки фінансового стану до класу "В", за умови надання Лізингоодержувачем додаткового забезпечення в розмірі не меншому 20% від суми предмету Лізингу, або збільшеного на 10 % першого лізингового платежу, або поруки іншої платоспроможної особи рівень доходів якої дорівнює або перевищує рівень доходів Лізингоодержувача. В разі невиконання таких умов, рішення щодо надання Лізингу Лізингоодержувачу, віднесеного до класу "В" приймається рішення про відмову у наданні послуг лізингу.
- послуги лізингу надаються виключно в національній валюті України;
- розмір лізингових послуг, що надаються, визначається для кожного Лізингоодержувача індивідуально, виходячи з вартості нерухомого майна, розміру початкового авансового платежу, строку, на який надається Лізингу, фінансового стану Лізингоодержувача, але не може перевищувати встановлений та затверджений рішенням Лізингового комітету;

1.3. Лізингові послуги не надаються клієнтам, якщо інше не встановлено спеціальним рішенням лізингового комітету:
- які мають негативну "Лізингову історію" та/або „Кредитну історію" (допускали несвоєчасне погашення боргу, крім випадків пов'язаних з поважними причинами, які документально підтверджені; допускали випадки часткової або повної реалізації без згоди банку або Лізингодавця заставленого майна; порушували основні умови договорів Лізингу, кредиту та застави, крім випадків, пов'язаних з форс-мажорними обставинами, тощо;
- Лізингоодержувачам, які за результатами оцінки фінансового стану на дату надання Лізингу віднесені до класу "Г" і "Д";
- нерезидентам України;
- клієнтам, які є засновниками або керівниками підприємств (юридичних осіб), з приводу діяльності яких у ТОВ «КрАЗ Лізинг» є негативна інформація.

1. Предмет лізингу.

Предметом лізингу може бути житлова нерухомість: окрема квартира в багатоповерховому будинку, будинок, його частина, будинок з комплексом допоміжних споруд, підсобні приміщення, інші житлові та/або нежитлові приміщення за виключенням промислових приміщень (надалі - нерухомість).

1. Умови фінансового лізингу нерухомості:
Лізингодавець передає у фінансовий лізинг нерухомість на строк до 120 місяців.
Мінімальний термін фінансового лізингу - 12 місяців.
Лізингоодержувач може достроково сплатити вартість предмету лізингу.
Мінімальний перший лізинговий платіж - 30%.
Чергові лізингові платежі нараховуються і сплачуються рівними частками щомісяця до 5 числа (ануїтетні платежі).
Середньорічне здороження - до 17 %.
Середньорічне здороження предмету лізингу може зменшуватися при збільшенні суми першого лізингового платежу.

Лізингові платежі включають:
платежі з відшкодування (компенсації) вартості Предмету лізингу;
витрати на страхування Предмету лізингу;
витрати на державну реєстрацію Предмету лізингу;
витрати із плати податків;
витрати на комунальні послуги;
витрати на нотаріальні дії;
інші витрати Лізингодавця.
Лізингодавець гарантує, що протягом всього терміну лізингу, у випадку вчасної сплати Лізингоодержувачем чергових лізингових платежів, нерухомість не буде відчужена на користь третіх осіб.
Нерухомість є власністю Лізингодавця протягом всього терміну дії договору лізингу. Нерухомість переходить у власність до Лізингоодержувача після сплати останнього лізингового платежу або дострокової виплати при відсутності будь-якої заборгованості.
В разі укладення договору Лізингу на об'єкт, який будується та після його фактичної здачі в експлуатацію, Сторони зобов'язані підписати Акт приймання-передачі Предмету лізингу, який укладається в письмовій формі та посвідчується нотаріально.
Лізингоодержувач з дня підписання Акту приймання-передачі Предмету лізингу приймає на себе відповідальність за збереження Предмету лізингу, вживає всі необхідні заходи щодо відвернення його пошкодження, зобов'язується ліквідовувати всі аварії, втрати в результаті пожежі та пошкодження, які можуть відбутися з вини Лізингоодержувача, або третіх осіб.
Лізингоодержувач за свій рахунок може здійснювати оздоблювальні, опоряджувальні роботи Предмету лізингу, лише за наявності окремого письмового дозволу Лізингодавця.
Комунальні послуги Лізингоодержувач отримує від окремих організацій, які надають відповідні послуги. Також, вартість наданих комунальних послуг може бути компенсована Лізингоодержувачем безпосередньо Лізингодавцю. До таких комунальних послуг відноситься: плата за електричну та теплову енергію, плата за подачу холодної та гарячої води, плата за підігрів гарячої води, плата за газ, плата за користування, освітлення, прибирання та обслуговування ліфта, прибудинкової території, сходових кліток, інших загально будинкових місцях, охорону, користування телефоном, Інтернетом, кабельним телебаченням.
Лізингоодержувач може за свій рахунок встановити стаціонарну побутову техніку (сантехнічні вироби, опалювальні пристрої, нагрівальне обладнання, електро-, газове обладнання тощо) лише у передбачених санітарними, технічними та іншими нормами місцях.
Іншу побутову техніку Лізингоодержувач встановлює на свій розсуд та за свій рахунок з застосуванням енергозберігаючих нормативів та не перевищуючи встановлену потужність.
У разі дострокового розірвання Договору та Повернення Предмету лізингу Лізингодавцю з ініціативи Лізингоодержувача або за згодою сторін, Лізингодавець може в повному обсязі або частково відшкодовувати Лізингоодержувачу вартість здійснених невід'ємних поліпшень Предмету лізингу в тому числі опоряджувальних, оздоблювальних робіт, робіт з покращення інтер'єру, побутового обладнання та техніки, яке не можна відділити від Предмету лізингу не завдавши йому шкоди на підставі експертного висновку за окремою додатковою угодою.
За договором Лізингу може бути передбачено зарахування вартості, здійснених Лізингоодержувачем за погодженням з Лізингодавцем, невід'ємних поліпшень до загальної вартості Майна. В такому випадку вартість майна може збільшуватись, а права власності на поліпшення залишається за Лізингодавцем до моменту сплати Лізингоотримувачем всіх лізингових платежів та переходу до нього права власності на Майно, за лізинговим договором.
Лізингодавець гарантує, що у випадку сплати Лізингоодержувачем більше 51% вартості предмету лізингу (тіла Предмету лізингу), при умові, що Лізингоодержувач виступив ініціатором розірвання Договору за згодою сторін через втрату доходів та неможливості в подальшому сплачувати лізингові платежі, не має поточної заборгованості по Договору, поверне частину лізингових платежів, які пішли на погашення тіла лізингу. При цьому, не підлягають поверненню: перший лізинговий платіж (завдаток) в повному обсязі, платежі що нараховуються відповідно до пунктів цього Положення 3.4.2. - 3.4.7. Сума відшкодування не може перевищувати суми коштів сплачених на погашення тіла Предмету лізингу мінус завдаток та бути більшою за 25 % вартості предмету лізингу.
Лізингоодержувач має право запропонувати Лізингодавцю припинити дію Договору лізингу та укладення нового, з іншим запропонованим Лізингоодержувачем на предмет лізингу за діючим договором. Новий Лізингоодержувач зобов'язаний подати весь необхідний пакет документів, пройти процедуру розгляду пропозиції на лізинговому комітеті Лізингодавця. У разі позитивного висновку з новим Лізингоодержувачем укладається договір на визначений предмет лізингу.

Зміна Лізингоодержувача з ініціативи Лізингоодержувача і укладення нового договору Лізингу може розглядатися у випадку:
* відсутності заборгованості за цим Договором;
* наявності заборгованості за умови повної ліквідації цієї заборгованості новим Лізингоодержувачем в якості поручителя.

1. Вимоги до забезпечення Лізингу
З Лізингоодержувачем - фізичною особою укладається письмовий договір фінансового лізингу, який в обов'язковому порядку посвідчується нотаріально.
Предмет лізингу є власністю Лізингодавця. Він може бути переданий в заставу кредитору. Заставу оформляє власник - Лізингодавець.
Предмет лізингу страхується в обов'язковому порядку Лізингодавцем за рахунок коштів Лізингоодержувача в страховій компанії, яку вибирає Лізингодавець на весь термін дії Лізингового договору.
Щодо Предмету застави та відповідного договору застави з Банком в обов'язковому порядку проводиться реєстрація в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Реєстрація здійснюється за рахунок Лізингоодержувача згідно діючих тарифів Банку.

1. Пакет документів, які повинна надати фізична особа для укладання договору лізингу
Для розгляду питання про можливість надання Лізингу потенційний Лізингоодержувач надає Лізингодавцю наступний пакет документів:
* Заявка на одержання лізингових послуг за встановленою формою.
* Копія паспорту громадянина України (всі сторінки) завірені власноручно;
* Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
* Довідка з місця роботи надрукована на фірмовому бланку з зазначенням строку роботи, займаної посади та доходів за шість останніх місяців підписану головним бухгалтером та керівником підприємства (підприємцем) завірена круглою печаткою.
* Копія трудової книжки завіреної підприємством, установою, організацією де працює фізична особа або нотаріально;
* Довідка з місця постійного проживання та сімейний стан видана органом місцевої влади, ЖКГ, товариством співвласників будинку, місцевим відділом внутрішніх справ (паспортним відділом); * Копія паспорту громадянина України (всі сторінки) дружини (чоловіка) завірені власноручно; * Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду дружини (чоловіка);
* Довідка з місця роботи дружини (чоловіка) надрукована на фірмовому бланку з зазначенням строку роботи, займаної посади та доходів за шість останніх місяців підписану головним бухгалтером та керівником підприємства (підприємцем) завірена круглою печаткою;
* Копія свідоцтва про одруження;
* Копія Свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичної особи;
* Дві фотографії розміром 6х4;
* Копія водійського посвідчення (при наявності);
* Довідка банку про відкриття рахунків та відсутність заборгованості (при наявності);
* довідку з кредитного бюро про кредитну історію;
* довідку з Державного реєстру обтяжень майна (при наявності);
* документально підтверджену інформацію про володіння нерухомим та рухомим майном (при наявності майна);
* документально підтверджуючу інформацію про наявність депозитного рахунку та суми депозиту (при наявності);
* документально підтверджену інформацію про володіння акціями, частками в майні господарських товариств, є засновником (співзасновником) суб'єкту підприємницької діяльності (при наявності);
* документально підтверджену інформацію про власність на землю (при наявності);
* Лізингодавець може вимагати від Лізингоодержувача і інші документи.

 

1. Договір фінансового лізингу нерухомості.
Фінансовий лізинг нерухомості оформлюється письмовим договором, який підлягає нотаріальному посвідченню.

 

ПЕРЕВАГИ ЛІЗИНГУ НЕРУХОМОСТІ НАД КРЕДИТОМ

Фінансовий лізинг від виробника дешевший за кредит

 
Останні новини:
Про лізинг
Лізинг – це сучасний ефективний спосіб фінансування транспортних засобів. Суть його полягає у довгостроковій оренді автомобіля із правом викупу в кінці строку лізингу.