На головну

Логін:
Пароль:
Забули_пароль? Реєстрація
ТОВ "КрАЗ Лізинг"
Кошик
Пусто

Застосування фінансового лізингу для оновлення основних засобів середнього та малого бізнесу

 Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати фінансовий лізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій.

Лізинг - явище для України досить нове, але в розвинутих  країнах доля лізингових операцій як одна з форм інвестування набула значного поширення. На Заході, як свідчить історія, переваги лізингу використовують вже більше 100 років. В теперішній час 25-30% інвестицій в розвинутих країнах припадає на лізингові операції. І близько 90% оновлення міського електротранспорту відбувається виключно по лізингових схемах.

Суть лізингу "Багатство полягає в користуванні, а не в праві власності". Іншими словами, не обов'язково для отримання доходу мати у власності будь-яке майно, потрібно лише мати право користуватися ним і в результаті цього отримувати доход.

Для підприємств малого та середнього бізнесу фінансовий лізинг зручний при придбанні нового обладнання при дефіциті власних коштів. Основною перевагою перед кредитуванням є нижчі вимоги по заставі - в лізингу тільки обладнання є предметом застави без будь - якого додаткового забезпечення, що суттєво збільшує доступність нового обладнання.

Лізинг можна оформити набагато швидше та простіше ніж традиційну позику, тому що: лізингодавці не беруть депозитів і не підлягають сумлінному регуляторному контролю; обладнання є власністю компанії. Ці фактори усувають більшість бюрократичних зволікань, часто пов'язаної з видачею банківської позики, що дозволяють лізинговій компанії приймати більш оперативні рішення та вимагати менше документації. Лізингоодержувачу, в свою чергу, це дозволяє уникнути витрат, пов'язаних з оформленням застави, документації та заощадити час, необхідний банку для прийняття рішення про видачу позики, особливо коли йдеться про невеликих позичальників.
В деяких випадках лізингове обладнання допомагає побудувати бізнес з "нуля". Часто приватні підприємці побачивши можливість здавати яке - не будь обладнання в оренду вирішують просто отримати його в користування та здають в сублізинг.

Бар'єром для малого підприємства при отриманні довгострокового фінансування (від 3-х до 5-ти років) є обов'язків процент участі власними коштами (15 - 30 % від суми кредиту). За допомогою механізму фінансового лізингу може бути профінансовано більшість капітальних витрат на придбання обладнання, порівняно з банківською позикою, часто при невеликому авансовому платежі, завдяки більш міцній схемі забезпечення лізингодавця, ніж при заставі. Лізинг припускає 100% кредитування і, як правило, не потребує негайного початку платежів; при використанні звичайного кредиту підприємство повинно було б частину вартості покупки оплатити за рахунок власних коштів.

При початку освоєнні нового обладнання чи розширені виробництва на в підприємства з'являються значні затрати, що знижує ліквідність. Платежі за договором лізингу можна побудувати відповідно до очікуваного грошового потоку лізингоодержувача. Лізингодавці менше опікуються питанням ліквідності, ніж банки, і можуть легше урівноважити часові рамки своїх активів (лізингових угод) та пасивів (кредитні лінії банків та торгові кредити).

Розвиток лізингу в Україні стримується з багатьох причин загального характеру. Насамперед відсутність державної програми розвитку лізингу.

Суттєвою перешкодою на шляху розвитку лізингу в Україні стає, як не дивно, психологічний аспект. Морально не готовий до сприйняття лізину малий бізнес. Через брак достатньої інформації, лізингові компанії сприймаються багатьма господарниками як посередницькі структури, що нібито тільки те й роблять, що свідомо "накручують" вартість операцій, пов'язаних із кредитуванням.

Окрім цього, cтримання обсягів лізингових операцій здійснюється також через недосконалість українського законодавства.

Безумовно,  лізинг має право на існування і повинен розвиватися й заохочуватися, так як за низької капіталомісткості малих підприємств лізинг може послужити інвестиційним "трампліном" для залучення в господарський обіг значних капітальних ресурсів. Потім, лізинг допоміг би здійснити необхідну структурну перебудову економіки України в бік енергозбереження, як це відбулося з економікою США після енергетичної кризи 1974-1975 рр.

Успіх лізингового бізнесу в будь-якій галузі багато в чому залежить від правильного розуміння його змісту та специфічних особливостей, їх адекватного відображення в методичних рекомендаціях та практичних рішеннях.

Але без внесення змін в законодавчу базу, ініціативи Вищих органів держави, та в першу чергу місцевого самоврядування, підтримки зі сторони Кабінету Міністрів тяжко буде залучити інвестиції у житлово-комунальне господарство України.

 
Останні новини:
Про лізинг
Лізинг – це сучасний ефективний спосіб фінансування транспортних засобів. Суть його полягає у довгостроковій оренді автомобіля із правом викупу в кінці строку лізингу.