На головну

Логін:
Пароль:
Забули_пароль? Реєстрація
ТОВ "КрАЗ Лізинг"
Кошик
Пусто

Короткий огляд податкових та юридичних аспектів лізингу

За оперативним лізингом, український лізингодавець зобов'язаний обліковувати об'єкт лізингу у себе на балансі як основний засіб, утримувати його на праві власності та нараховувати амортизацію на цей об'єкт. Лізингоодержувач має право відносити на валові витрати суму лізингових платежів і зменшувати суму прибутку до сплати податку на прибуток підприємств. За фінансовим лізингом, лізингодавець вважається власником об'єктом лізингу, а лізингоодержувач обліковує об'єкт лізингу на своєму балансі і має право нараховувати амортизацію на об'єкт для цілей сплати податку на прибуток підприємства. Лізингоодержувач має право відносити на витрати суму відсотків та комісійних платежів, сплачених у складі лізингових платежів. Передача об'єкта лізингу за договором фінансового лізингу вважається продажем такого об'єкта лізингодавцем лізингоодержувачу.

Податкова амортизація об'єкта лізингу

За договором фінансового лізингу лізингоодержувач матиме право нараховувати амортизацію на об'єкт лізингу протягом всього строку лізингового договору. За договором оперативного лізингу амортизацію на об'єкт лізингу нараховує лізингодавець. Починаючи з 1 січня 2004 року, вступили в дію наступні норми амортизації, які повинні відображатись у звітності щоквартально:

Група Норма Вид активів
1 2%  Споруди і будівлі;
2 10% Транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутова техніка, оптичні, електронні та електричні прилади
3 6% Інші види основних засобів, що не увійшли до груп 1, 2 і 4;
4 15% Комп'ютери, електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони тощо

Ці норми амортизації застосовуються щоквартально і нараховуються на основі методу зменшення залишкової вартості. Земля не амортизується, а нематеріальні активи амортизуються за прямолінійним методом протягом строку служби об'єкту, але не більше ніж впродовж 10 років.
Амортизації в певному кварталі підлягають лише ті активи, які знаходяться на балансі платника податку на прибуток підприємства в перший день цього кварталу.

Витрати на страхування
Витрати на страхування (за винятком медичного і пенсійного страхування, а також інших обов'язкових видів страхування) не відносяться на витрати, якщо їх сума перевищує 5% від загальної суми валових витрат в податковому періоді довжиною один рік.

Оподаткування фінансового лізингу податком на додану вартість (ПДВ)
Для цілей нарахування ПДВ, передача об'єкта лізингу за договором фінансового лізингу вважається поставкою товару. Після передачі об'єкта лізингу лізингоодержувачу лізингодавець зобов'язаний сплатити ПДВ на договірну вартість об'єкта лізингу, яка зазначена в договорі лізингу. Договірна вартість не може бути меншою за звичайну ціну9 об'єкта лізингу.
Лізингові платежі, сплачені за договором фінансового лізингу, в принципі не є предметом нарахування ПДВ. Однак, якщо сума відсотків і комісійних в складі лізингових платежів перевищує суму, яка розраховується шляхом помноження подвійної облікової ставки НБУ10 на первісну вартість об'єкта лізингу, ПДВ сплачується з суми такого перевищення.
Якщо лізингоодержувач повертає об'єкт лізингу лізингодавцю, лізингоодержувач повинен нараховувати11 ПВД на звичайну вартість об'єкту лізингу на час повернення цього об'єкту. Це правило є наслідком іншого правила, за яким первісна передача об'єкта лізингу від лізингодавця лізингоодержувачу для цілей нарахування ПДВ вважається передачею права власності (постачання товару). Хоч Закон «Про ПДВ» не дає однозначної відповіді на це питання, примусове повернення об'єкту лізингу може вважатись еквівалентним добровільному поверненню об'єкту лізингу.
ПДВ на імпорт сплачується при ввезення товарів за міжнародним договором лізингу (в тому числі повернення об'єкту лізингу лізингодавцю-резиденту).

Оподаткування оперативного лізингу податком на додану вартість (ПДВ)
Статтею 1.4 Закону «Про ПДВ» передбачено, що передача об'єктів лізингу за договором оперативного лізингу не визнається поставкою товарів, а відтак не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Проте ця стаття не встановлює, що лізингові платежі за оперативним лізингом не є об'єктом оподаткування ПДВ, тобто в поле діяльності ПДВ не впадає лише передача товару. Повернення активу, взятого в користування за договором оперативного лізингу, також не є об'єктом нарахування ПДВ.
Далі стаття 1.4 Закону «Про ПДВ» встановлює, що оперативний лізинг вважається наданням послуги, а відтак і об'єктом оподаткування ПДВ. Це важливо, адже в такому випадку ПДВ нараховується на всю суму лізингового платежу.
Що стосується автомобілів, то закон «Про ПДВ» передбачає, що якщо автомобіль буде зарахований до складу основних засобів на балансі лізингодавця, то сума ПДВ, сплачена при придбанні такого активу, не підлягатиме відшкодуванню. Згідно Закону «Про ПДВ», лізингодавець має право включити цей ПДВ до суми валових витрат, зменшивши суму оподатковуваного прибутку. Через той факт, що в законі «Про оподаткування прибутку підприємств» подібного положення немає, українські податкові органи зазвичай забороняють включати ПДВ у валові витрати для цілей зменшення оподаткування прибутку. Хоч цей підхід суперечить положенням закону «Про ПДВ», податкова адміністрація в даний час тлумачить закон саме так.
У випадку ввезення товарів за договорами міжнародного лізингу (в тому числі повернення активу в лізингу лізингодавцю-резиденту) сплачується ПДВ на імпорт. У 2005 було зроблено виняток з цього правила щодо літаків. За правилами, ввезення літака за договором оперативного лізингу звільняється від ПДВ згідно режиму тимчасового ввезення.
Як і раніше, ситуація з ПДВ в Україні продовжує становити велику перешкоду для підприємств в лізинговому секторі та для інших господарюючих суб'єктів в Україні. Через недосконалу систему адміністрування ПДВ, в країні накопичились надзвичайні суми заборгованості з відшкодування ПДВ, що заважає розвитку всіх видів підприємницької діяльності, в тому числі лізингу.

 

Останні новини:
Про лізинг
Лізинг – це сучасний ефективний спосіб фінансування транспортних засобів. Суть його полягає у довгостроковій оренді автомобіля із правом викупу в кінці строку лізингу.